Pomoc w nagłych wypadkach

0431/681825

Stalking

Stalking to prześladowanie i napastowanie drugiej osoby do takiego stopnia, ze jego psychiczna i fizyczna integralność zostaje zagrożona pośrednio i bezpośrednio. Stalking u rozsądnie myślącej osoby wywołać może strach i poczucie zagrożenia. 

 

Typowe zachowania:

 • stałe , nachalne kontakty, na przykład poprzez listy, rozmowy telefoniczne, e-mail i sms-y
 • stałe obserwowanie, śledzenie i napastowanie na każdym kroku, 
 • demonstracyjne czekanie przed domem albo miejscem pracy 
 • wypytywanie o swoją ofiarę  przyjaciół, znajomych i  współpracowników 
 • kradzież poczty lub jej czytanie 
 • wysyłanie prezentów lub przedmiotów o treści pornograficznej 
 • opublikowanie nekrologu w gazecie 
 • wykorzystywanie innych osób lub instytucji aby zdobyć kontakt do prześladowanej osoby 
 • zamawianie z katalogów na dane ofiary, rezygnacja z dostawy energii elektrycznej  
 • werbalne groźby ,a także groźby  przemocy aż do rzeczywistej przemocy fizycznej i / lub seksualnej, a w skrajnych przypadkach do popełnienia  zabójstwa 
 • niszczenie własności ofiary, manipulowanie przy pojeździe
 • włamania
 • napastowanie członków rodziny, przyjaciół, partnerów
 • naruszanie dobrego imienia

Co zrobić?

Każdy przypadek jest inny i nie istnieją ogólne stosowane praktyki. Niemniej jednak, następujące wskazówki mogą pomóc:

 • notować dokładnie wszystkie zdarzenia z datą, miejscem  i godziną
 • nie kasować sms-ów, zmienić numer telefonu  i nowy numer podać tylko zaufanym osobom stare połączenia zachować i nagrywać rozmowy na sekretarce
 • raz ale wyraźnie dać do zrozumienia ze nie życzymy sobie jakiegokolwiek kontaktu. Można to zrobić w formie pisemnej( list). Ważne jest aby potem nie reagować na ewentualne listy (nie czytać) lub telefony (nie odbierać ich). Listy zachować jako dowód.
 • poinformować o swojej sytuacji sąsiadów, kolegów i  przyjaciół 
 • zgłosić prześladowanie na policję 
 • możesz otrzymać zakaz zbliżania się do Ciebie w sądzie cywilnym, i założyć sprawę karną przeciwko sprawcy. Należy  to zrobić z pomocą prawnika. 

Uzyskasz poradę i wsparcie poprzez uczestnictwo w grupie! W Kilonii, znajdziesz je w naszej poradni „Die Lerche” , tel. 0431 /675478 

Dalsze informacje znajdziesz pod: www.stalkingforschung.de