Pomoc w nagłych wypadkach

0431/681825

Ustawa przeciwko przemocy domowej

Kein Mann hat das Recht, eine Frau zu schlagen

Każda kobieta ma prawo do życia bez przemocy także w jej własnym domu. Przemoc domowa to nie jest sprawa prywatna tylko jest to naruszenie prawa każdego człowieka na życie bez przemocy i naruszenie integralności fizycznej i psychicznej. Nowa ustawa wzmacnia Twoje prawa przeciwko sprawcy. Ty nie jesteś winna temu ze twój mąż albo partner bije. Dla siebie samej i dla Twoich dzieci skorzystaj z nowej ustawy.

W 2004 roku w imieniu rządu niemieckiego przeprowadzono 10 264 wywiadów z kobietami w wieku od 16 do 85 lat.

Oto wyniki:

  • 25% kobiet w Niemczech między  16-85 rokiem życia doświadczyło jakiejś formy fizycznej i / lub seksualnej przemocy ze strony swoich partnerów. Jedna trzecia kobiet doświadczyła przemocy jeden raz, jedna trzecia od 2 do 10 razy, a jedna trzecia od 10-40 razy
  • 45.000 kobiet rocznie ucieka ze swoimi dziećmi i szuka schronienia i pomocy w  jednym z 400 domów dla kobiet w Niemczech.

Korzystaj z prawa i możliwości własnej ochrony w miejscowym sądzie! Sąd może nakazać usunąć sprawcę przemocy z domu. Może zabronić Twojemu partnerowi wstępu do mieszkania oraz zabronić zbliżania się do mieszkania i do Ciebie. Może również zabronić Twojemu partnerowi jakiegokolwiek kontaktu z Tobą np. kontaktu telefonicznego, kontaktu drogą elektroniczną, wysyłania sms-ów oraz kontaktu drogą pocztową. Nie musisz dłużej tolerować gróźb, zniewag, upokorzenia i przemocy!

Doradzimy Ci i pomożemy :

Poradnia dla Kobiet „ Die Lerche”: 0431/675 478
Dom dla Kobiet: 0431/681 825

Tylko odwagi!