Pomoc w nagłych wypadkach

0431/681825

Mity i uprzedzenia

"Przemoc w rodzinie jest rzadkością."

Fakt:
Przemoc w rodzinie jest powszechna na całym świecie, według najnowszych badań co 4 kobieta doświadczyła przemocy w związku.

"Tylko pewni mezczyzni, ztosuja  przemoc wobec swoich partnerek"

Fakt:
Mężczyźni którzy stosuja prezemoc wobec swoich partnerek są"normalnymi" mezczyznami ze wszystkich warstw spolecznych.

"Przemoc jestjednorazowa pomyłka w afekcie."

Fakt:
Mimo obietnic ze nie będzie już stosowal przemocy wobec partnerki z każdyn razem przemoc eskaluje. Sprawcy przemocy uzasadniają  swoje zachowanie, obwiniając swoją partnerke.

"Przemocy domowej znajduje się wyłącznie w niższych klasach społecznych"

Fakt:
Przemoc domowa może mieć wpływ na wszystkie kobiety - niezależnie od kultury, dochodów, wieku i religii . Ponieważ przemoc domowa w wyższych grupach społecznych-po prostu ze względu na lepsze warunki życia - może być lepiej -ukrywana, może powstac wrażenie, że tylko niektóre rodziny z pewnych grup spolecznych są zagrożone.