Pomoc w nagłych wypadkach

0431/681825

Ochronia danych osobowych i polityka prywatności

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy o zakresie i celu przetwarzania danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych. Przetwarzanie danych przez nas odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE).

1. Dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Initiativgruppe Frauenhaus Kiel. e.V. Olshausenstraße 13
24118 Kiel

Frauenhaus-Kiel@t-online.de albo BeratungsstelleLerche@t-online.de

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także sposób i cel ich przetwarzania

Podczas wizyty na stronie internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka używana na twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia.

 • nazwa pobranego pliku
 • data i godzina połączenia
 • przekazana ilość danych
 • wiadomość, jeśli pobieranie powiodło się
 • opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej
 • używany system operacyjny
 • poprzednio odwiedzana strona
 • dostawca usługi dostępu do internetu
 • twój adres IP

Wymienione dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:

 • zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit.f. RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągania wniosków na temat twojej osoby.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

3. Przekazywanie danych

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzieliłeś wyraźnej zgody zgodnie z 6 (1) lit.a RODO,
 • ujawnienie zgodnie z 6 Abs.1.lit.f RODO jest wymagane i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku, gdy istnieje ustawowy obowiązek przekazania zgodnie z 6 (1) lit.c RODO, a także
 • jest to prawnie dopuszczalne i, zgodnie z 6 (1) lit. b RODO, jest wymagane do uregulowania z Państwem stosunków umownych.

4. Pliki Cookies

W niektórych obszarach naszej strony internetowej stosujemy tak zwane pliki cookies. Takie elementy plików mogą być wykorzystywane do identyfikacji komputera jako jednostki technicznej podczas wizyty w tej witrynie, w celu ułatwienia korzystania z naszej oferty, w tym podczas kolejnych wizyt.

Jednak zazwyczaj masz możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, abyś był informowany o wystąpieniu plików cookie, aby można było zezwolić lub wykluczyć je, lub usunąć już istniejące pliki cookie.

Informacje na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie. Pliki cookie nie pozwalają serwerowi na odczyt prywatnych danych z komputera lub danych przechowywanych na innym serwerze. Nie uszkadzasz komputera i nie otrzymujesz wirusów.

Popieramy wykorzystanie plików cookie na art. 6 (1) lit.f RODO: przetwarzanie w celu poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej. Jest to zatem konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów.

5. Zastosowanie Google Analyticks

Nie używamy Google ani żadnego innego śledzenia na naszej stronie internetowej.

6. Social Plug-ins

Nie używamy wtyczek społecznościowych portalu społecznościowego Facebook ani innych na naszej stronie internetowej.

7. Prawa danych osob

Tobie przysługują następujące prawa:

 1. Prawo informacji

Masz prawo zażądania od nas potwierdzenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych .

 1. sprostowanie/usunięcie/ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo poprosić nas o to, aby

 • niepoprawne dane osobowe dotyczące Ciebie, które zostaną niezwłocznie poprawione (prawo do poprawienia)
 • dane osobowe dotyczące Ciebie zostały usuwane natychmiast (prawo do usunięcia) i
 • przetwarzanie jest ograniczone (prawo do ograniczenia przetwarzania).
 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie , które nam przekazałaś w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym dla komputera formacie oraz do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej.

 1. Prawo do odwołania

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do odwołania.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jest przetwarzanie danych osobowych niezbedne do wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), masz prawo do sprzeciwu.

 1. Prawo do apelacji

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków odwoławczych.